สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 76 : แต่ระบบสวัสดิการสังคมในยุโรปกำลังสั่นคลอน

photo  , 720x960 pixel , 100,612 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

จุดเด่นประการสำคัญของยุโรปคือสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพสูง เรียนฟรี 12 ปี เข้าถึงหลักประกันการรักษาพยาบาล การประกันสังคมดีเช่นบำนาญชราภาพที่จ่ายหนัก การดูแลผู้พิการ ผู้ว่างงาน คนจน เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมอุดมคติที่ช่องว่างคนรวยคนจนนั้นแคบ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการจ่ายภาษีหรือจ่ายค่าประกันสังคมอย่างมโหฬารราวครึ่งหนึ่งของเงินเดือน เงินเดือนคนยุโรปจึงต้องสูงมากๆส่งผลให้สินค้าที่ผลิตได้แพง ความสามารถในการแข่งขันของยุโรปก็ลดลงไป

ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเช่นไทย จีน อินเดีย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยแรงงานที่ราคาถูก เหตุที่ค่าแรงต่ำเงินเดือนน้อย เพราะไม่มีการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมควบคู่กันขึ้นมา ไม่มีระบบหลักประกันในอนาคต มีรายได้และเงินเดือนแค่พอให้เอาตัวรอดเดือนต่อเดือน แถมยังมีการเก็บภาษีต่ำ ลดภาษีสารพัดเพื่อจูงใจนักลงทุน ลดความเข้มงวดในการบำบัดมลพิษ ทำทุกอย่างเพื่อให้ต้นทุนสินค้าราคาถูก ขายได้ถูก จนฝรั่งต้องกุมขมับ

ด้วยการแข่งขันสูง รัฐบาลในยุโรปก็ต้องเดินตามเกมการตลาดทุนนิยม มือที่มองไม่ให้เห็น(invisible hand)ที่ทำหน้าที่อย่างดีจนทำให้ยุโรปก็ต้องลดภาษีลง จากปี คศ..1995 คนยุโรปเสียภาษีเฉลี่ยราว 47.5%ของรายได้ ปัจจุบันเหลือราว 37.1% ของรายได้ ยุโรปต้องหันมาลดภาษีลงบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ภาษีลดลงมากเท่าไหร่ช่องว่างคนรวยจนจะสูงขึ้นเท่านั้น แต่คนเอเชียก็อยู่ในสภาวะที่ยอมแพ้ไม่ได้ ต้องขายของให้จงได้ รัฐจึงลดภาษีลงอีกหรือทำเป็นมองไม่เห็นมลพิษที่ปล่อยออกมา ต่างคนต่างลดต้นทุนลดภาษีลงปีละนิด ผลคือโลกมีสินค้าราคาถูกบริโภค แต่ทั้งโลกจะไม่มีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีได้ วงจรอุบาทว์แห่งการทำกำไรนี้ยังไร้ทางออก

ในขณะนี้ในยุโรปเข้าสู่สังคมชราภาพ คนสูงอายุมากขึ้น ต้องใช้เงินมากขึ้นในการดูแล แต่ เงินภาษีรายได้ที่ลดลงไปถึง 10% นี้ทำให้รายได้ของรัฐสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมนั้นหายไปอย่างมาก ในขณะที่ภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ช่องว่างทางสังคมวันนี้กว้างกว่ายุคหลังสงครามโลกหลายเท่า ในยุโรประบบสวัสดิการสังคมกำลังสั่นคลอน ทำท่าจะโคม่า แต่สำหรับเมืองไทยเนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมยังไม่ถึงไหน ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้าขั้นโคม่าเรื้อรังมานานแล้วก็คือคนจน

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว