สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

Topic List

65 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย punyha on 4 พ.ค. 53 16:41

เปิดฝายคลองแห บทบาทร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ โพี่ใหญ่-น้องเล็กโปัญหาขยะในคลองแหอันมีต้นทางมาจากเขตเทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้ กลุ่มรักษ์คลองแหสร้างฝายดักขยะตัวแรกบริเวณหลังวัดคลองแห เมื่อปี 2548 ใช้กระสอบทรายทิ้งทับลงก้นคลอง หากแต่ต้านแรงไหลของน้ำที่มาพร้อมขยะจำนวนมากไม่ไหว จึงมีอายุใช้งานแค่ปีเดียวปี 2549 มีการปรับรูปแบบฝายใหม่ใช้เสาเข็มก่อสร้างที่เขาตัดทิ้งและเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วตอกลงเป็นฝายแทน ทนอยู่ได้ถึงปี 2550 ก็พังอีกด้วยเหตุผลเดิมฝายดักขยะ ที่เปิดใช้งานเป็นทางการเมื่อ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ก่อสร้างในบริเวณเดิมจึงนับเป็นตัวที่ 3 แต่กว่าจะออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จมีการออกแบบร่วมระหว่างนายช่างชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา และวิศวกรของเทศบาลคลอ

โดย punyha on 23 เม.ย. 53 15:41

สัจธรรมก้าวสู่สงขลาพอเพียง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสัญญาใจรายงานโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่3 ภายใต้แนวคิด ก้าวย่างที่ผ่านมาของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง จัด เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาริมบึงน้ำใหญ่ แห่งการเริ่มต้นของฤดูร้อน อากาศค่อนข้างอบอ้าวมาตั้งแต่เช้า แต่งานคึกคัก เริ่มต้นจากวงสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ที่ศาลากลางน้ำใกล้หอดูนก ทำการถ่ายทอดผ่านวิทยุ FM 88.0 MHz และเครือข่ายวิทยุสุขภาพ ไม่ว่าคลื่นความคิด วิทยุชุมชนท่าข้าม ...วงสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ถือโอกาสโหมโรงด้วยการเล่าถึงความเป็นไปเป็นมา และเชิญชวนผู้ฟังมาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลาย น่าสนใจ ทั้ง

โดย punyha on 29 มี.ค. 53 10:54

สมัชชาออนแอร์ พื้นที่ความคิดทะลุความจริงบทบาทสื่อในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาทำให้ชัยวุฒิ เกิดชื่น มาเป็นผู้นำสมัชชาออนแอร์ซึ่งเขาเล่าว่าเกิดจากแนวคิดของ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส. มอ.โอาจารย์เห็นว่าเมื่อเราจัดเวทีต่างๆ มีข้อมูลเยอะแยะแต่คำพูดหล่นหายไปเรื่อย ทำอย่างไรจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ ผมเสนอเอาเวทีขึ้นไปอยู่ในอากาศ หลังจากชวนประเด็นต่างๆในแผนสุขภาพมานั่งคุย โดยเราขอเป็นตัวร้อยด้านสื่อปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยโจากแนวคิดกลายมาเป็นรายการวิทยุสมัชชาออนแอร์หรือเวทีเรียนรู้สมัชชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้ ชวนผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆของแผนสุขภาพจังหวัด มานั่งคุยออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุ FM 88.0 M มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.โสมัชชาออนแอร์คื

โดย punyha on 16 มี.ค. 53 11:40

การจัดการข้อมูลข่าวสาร ประโยชน์อันตกแก่ผู้มีส่วนร่วมเวบไซค์ www.songkhlahealth.org เป็นการดำเนินงาน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นฐานข้อมูล แต่นับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดภาณุมาศ นนทพันธ์หรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่า โพี่หมีโ โปรแกรมเมอร์ ผู้ประสานงานประเด็นฐานข้อมูล เล่าว่าการจัดการข้อมูลได้ทำหน้าที่สนับสนุนส่วนอื่นๆบนแนวคิดว่าการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด การรับรู้ข้อมูลพื้นฐานทุกด้าน ล้วนจำเป็นและต้องมีการสำรวจรวบรวมนำมาประมวลผลไว้เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการทำงานกับทุกหน่วยงานขณะที่การจัดการความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเสริมศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ต้องให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพตระหนัก แม้ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยและเฉพาะอ

โดย punyha on 3 มี.ค. 53 21:37

สมัชชาสุขภาพตำบลพิจิตร “รวมพลคนพิจิตร  5 รั้วรวมใจต้านภัยยาเสพติด” เมื่อ 29 เมษายน2552 ที่ผ่านมามีผู้มาร่วมงานราว 400 คนแสดงให้เห็นความร่วมมืออย่างแข็งขันของชาวตำบลพิจิตร  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ทั้งฝ่าย บ้าน วัด โรงเรียน  ราชการ และการเมืองท้องถิ่น

งานจัดขึ้น ณ ศาลาโรงเลี้ยง สำนักสงฆ์โคกพะยอมซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พิจิตร บรรยากาศก่อนเที่ยงเริ่มอวลด้วยกลิ่นหอมยั่วน้ำลายจากน้ำแกงขนมจีน ที่นำมาเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมงานทุกคน

โดย punyha on 23 ก.พ. 53 15:24

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรร่วม

  • เครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 14 ประเด็น
  • เครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 20 แห่ง
  • เทศบาลเมืองบ้านพรุ
  • เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง และเครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  • โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างสุขภาวะ (สกว)
  • โครงการพศส.(23 เกลอ)
โดย punyha on 17 ก.พ. 53 12:32

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นอีกโซนหนึ่งที่ถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคง

คนภายนอกหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่อยากเฉียดกลายถ้าไม่จำเป็น แต่ดวงพร อุทัยสุริ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสะบ้าย้อย เลือกพื้นที่ดังกล่าวเคลื่อนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

โดย punyha on 10 ก.พ. 53 08:45

แม้ขณะนี้ชายทะเลไทยกำลังเจอปัญหาการกัดเซาะ แต่ที่ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนครกลับมีทรายมาทับถมงอกยาวกว่าเดิม  ปัญหาใหม่คือพื้นที่ซึ่งธรรมชาติหยิบยื่นให้ชุมชนกลับถูกนายทุนบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์  เป็นคดีฟ้องร้องยังไม่ถึงที่สุด

โดย punyha on 5 ก.พ. 53 21:38

กระแสขานรับอาหารปลอดภัย รัศมีกระเพื่อมสวนวิกฤติสุขภาพงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิดฝ่าวิกฤติด้วยธุรกิจคุณธรรม เมื่อ 18 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานดังกล่าวการทำกระบวนการกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ในกลุ่มเกษตรและอาหารปลอดภัย ผู้เข้าร่วมมาจากเครือข่ายสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา ประมาณ 130 คนวันนั้นอาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ผู้นำศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลาเล่าความเป็นมาของสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลาที่จัดตั้งพร้อมก้าวเดินสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีตัวตนและเครือข่ายอยู่จริง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยบนแนวคิด โปลูกเพื่อกิน กินสิ่งที่ปลูก ถ้าเหลือขายโสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวั

โดย punyha on 29 ม.ค. 53 09:39

ผู้สูงอายุแข็งแรง พาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยแนวคิด ยึดเกียรติ ศักดิ์ศรี ความสุข เพื่อนำผู้สูงอายุกลับคืนสังคมของสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา หลายปีที่ผ่านมาจึงมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นภาพผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง หรือ โป้าเสาโ อุปนายกสมาคมฯ เล่าว่าเป็นผลจากการขับเคลื่อน ของ สาขาการพัฒนาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา สององค์กรเป็นแกนหลักทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จำนวน 168 ชมรมจาก 16 อำเภอในสงขลาปลุกกระแสออกกำลังกายได้ผลโการสร้างกระแสออกกำลังกายสำเร็จเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด อันนี้มาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ

65 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|