สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมองค์กรการเงิน

รายงานการประชุมภาคีกลุ่มองค์กรการเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ส่วนหน้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report9.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว