สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมเวทีถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มที่1

รายงานการประชุมเวทีถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มที่1 เพื่อเป็นการหลอมรวม ความคิดระบบหลักประกันสุขภาพ และค้นหาเรื่องเด่นของกองทุนตำบล วันที่ 3 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report3.pdf - Download

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว