สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมความร่วมมือตระกูล ส.ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

by boonruaing @9 ส.ค. 54 15:49 ( IP : 223...130 ) | Tags : รายงานการประชุม

สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฎิรูปประเทศไทย ผลักดันข้อเสนอในสมัชชา ให้มีการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น มีการบูรณาการระดับพื้นที่ อปท.และมีการทำงานบูรณาการระดับพื้นที่ 7 ภาคใต้ตอนล่างของภาคีองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะตระกูล ส. การประชุมในครั้งนี้ได้นัดหมายทีมงานระดับปฎิบัติการ มาเพื่อเรียนรู้การทำงานของแต่ละองค์กร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรและกำหนดทิศทางความร่วมมือ ทั้งในเชิงเป้าหมายร่วมกัน การประสานงานร่วมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่แนบมา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. traguds.pdf - Download

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว