สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มที่ 3

รายงานการประชุมถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มที่ 3 เพื่อการหลวมรวมความคิดระบบหลักประกันสุขภาพ และค้นหาเรื่องเด่นกองทุนสุขภาพตำบล วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report5.pdf - Download

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว