สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมเวทีถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มที่ 2

รายงานการประชุมเวทีถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพตำบลกลุ่มที่ 2 เป็นการหลอมรวมความคิด ระบบหลักประกันสุขภาพ และค้นหาเรื่องเด่นของกองทุนตำบล วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักสงฆ์เกาะบก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report4.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว