สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 1

by boonruaing @9 ส.ค. 54 16:10 ( IP : 223...130 ) | Tags : รายงานการประชุม

วัตถุประสงค์หลักของสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

  1. เป็นช่องทางสร้างความร่วมมือในลักษณะองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนารวมไปถึงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

2.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ของภาคีองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา หนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. klongutaphaw.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว