สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คนกรีดยาง-แม่บ้านสงขลาได้เฮรับสวัสดิการแรงงาน

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3841 (3041)

คนกรีดยาง-แม่บ้านสงขลาได้เฮรับสวัสดิการแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขลา เดินหน้าปี"50 คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ทั้งแรงงานกรีดยางพารา-แม่บ้านที่รับงานไปทำที่บ้าน เผย จ.สงขลามีแรงงานเข้าข่ายกว่า 30,000 คน


นายจำแลง คงตุก หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว การเร่งการผลิต การแข่งขันทางด้านการตลาดสูงมาก ขณะเดียวกันกลุ่มแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ใช้แรงงานกรีดยางพารา กลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคม ไม่ได้รับการคุ้มครองสัญญาว่าจ้าง ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีพที่เจ็บป่วยหรือตาย

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองประกันสังคมและคุ้มครองลูกจ้างในกลุ่มแรงงานนอกระบบ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงจัดทำโครงการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะแรงงานที่รับไปทำงานที่บ้าน และแรงงานในภาคเกษตรกรรม

"เราจะทำให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมและกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างนอกระบบอีกส่วนหนึ่ง"

นายทวีศักดิ์ แสงป้อม นักวิชาการแรงงาน 7 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การคุ้มครองแรงงานนอกระบบจะเริ่มนำมาใช้ในปี 2550 ซึ่งในจังหวัดสงขลามีประมาณ 30,000 คน อันดับ 1 ได้แก่ แรงงานกรีดยางพารา รองลงมาเป็นอาชีพอิสระ เช่น ขับรถรับจ้าง นากุ้ง งานส่วนตัว ประมงน้ำตื้นชายฝั่ง นักร้อง นักดนตรี นวดแผนโบราณ มัคคุเทศก์อิสระ ขณะนี้มีผู้เสนอตัวเองเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้ว

ด้านนายจำรัส ศรีประสม ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ (บีโอไอ) เขต 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับล่างจำนวนนับหมื่นๆ คน เนื่องจากแรงงานที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะมีการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมยางพาราไปอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น ปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่มาจาก จ.พัทลุง

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว