สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล "วันแรงงานแห่งชาติ"

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ. ลานประวัติศาสตร์ หลังสถานีรถไฟหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในงานพบกับการเสวนา บอกเล่าประวัติ มีการเล่นดนตรี และการแข่งขันกีฬาแรงงานสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดของกำหนดการเพิ่มเติมได้ภายใน


กำหนดการ จัดงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ”

1 พฤษภาคม 2552 ณ. ลานประวัติศาสตร์ หลังสถานีรถไฟหาดใหญ่

09.00 น. กีฬาแรงงานสัมพันธ์

12.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น. เปิดงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ”

บอกเล่าความเป็นมาของวันกรรมกรสากล และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย เลขาธิการ สหพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หาดใหญ่

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบาย มาตรการของรัฐและท้องถิ่น ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กับการแก้ไขปัญหาแรงงานจังหวัดสงขลา” โดย แร

  • งานจังหวัดสงขลา*
  • นายพีระ ตันติเศรณี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา*
  • ผู้แทนองค์กร/เครือข่ายแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อแรงงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

13.30 น. จัดริ้วขบวนแรงงาน และรณรงค์ รอบเมืองหาดใหญ่

14.30 -15.30 น. กีฬาแรงงานสัมพันธ์ (ต่อ)

15.30- 16.00 น. การแสดงของแรงงานข้ามชาติ

16.00 - 17.00 น. เวที เสวนาหัวข้อ “ร่วมผ่าวิกฤติเศรษฐกิจ …สู่ทางออกของผู้ใช้แรงงาน” โดย

  • ผู้แทนสมาคมหอการค้าจังหวัดสงขลา*
  • ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
  • ผู้แทนสหพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ภาคใต้
  • เครือข่ายฟ้ามิตร
  • เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคใต้

ดำเนินรายการ โดย นายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ , กรรมการและเลขานุการเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

17.00 - 19.00 น. ดนตรีเพื่อชีวิต

19.00 น. เชิญชม “ตะลุงแรงงาน”

หมายเหตุ วิทยากร (*) อยู่ระหว่างการติดต่อ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว