สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

วันเด็ก 10 มค. นี้ ไปร่วมงาน "ครอบครัวสร้างสุข ร้อย รัด มัด ห่อ" กันเถอะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
photo  , 400x300 pixel , 33,104 bytes.

ภาคีแผนสุขภาพภาคใต้ร่วมกับศูนย์ ICT จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 นี้ ที่ ศูนย์ ICT หลังโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในงานนี้นอกจากเด็ก ๆ จะได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมเพลงนิทาน มีการเล่นเกมส์ , การแสดงหนังตะลุงโดยฝีมือของเด็ก ๆ , การแสดงของเด็ก ๆ กลุ่ม b-boy และร่วมกันทำ "ขนมพื้นบ้าน วันวานยังหวานอยู่" แล้ว ผู้ใหญ่ก็ยังได้ความมีโอกาสพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการที่จะสร้างพื้นที่สีขาวสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งนับวันจะหายากยิ่งขึ้นทุกที กับการเสวนาประเด็น "จุดกำเนิดของพื้นที่สำหรับเด็กในเทศบาลนครหาดใหญ่" โดยโครงการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้ เพื่อหาพื้นที่สีขาวให้กับลูกหลานที่ท่านรักใด้มาใช่งานร่วมกันในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปอีกด้วย

วันเด็ก เสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 นี้ ขอเชิญทุกท่านจูงลูกจูงหลานมาร่วมกันสร้างครอบครัวสร้างสุขกันเถิด

กำหนดการ

การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้

ประเด็น "จุดกำเนิดของพื้นที่สำหรับเด็กในเทศบาลนครหาดใหญ่"

และ โครงการครอบครัวสร้างสุข ตอน ร้อย รัด มัด ห่อ

วันที่ 10 มกราคม 2552

ณ ศูนย์ ICT หลังโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552

07.00 - 09.00 น. เวทีเสวนาสมัชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้ ประเด็น จุดกำเนิดที่ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับเด็กในเทศบาลนครหาดใหญ่ และ โครงการครอบครัวสร้างสุข ตอน "ร้อย รัด มัด ห่อ"

10.00 - 10.30 น. กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย ท่านรองพฤกษ์ พัฒโณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

10.30 - 12.00 น.

  • กิจกรรมเพลงนิทาน ของเด็กจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
  • กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ ICT
  • เล่นเกมส์ เพื่อรับของรางวัล

12.00 - 13.00 น. หิ้วปิ่นโตคนละไม้คนละมือ ล้อมวงกินข้าวเล่าเรื่องครอบครัว

13.00 - 14.00 น. การแสดงหนังตะลุง โดย กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

14.00 - 15.00 น. การแสดงของเด็กๆ กลุ่ม b-boy

15.00 - 16.00 น. "ขนมพื้นบ้าน วันวานยังหวานอยู่" ร่วมลงมือทำ ร้อย รัด มัด ห่อ ขนมพื้นบ้าน สร้างสรรค์จินตนาการและความคิด

16.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว