สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ชวนลูก จูงหลาน ขี่รถ แลเขาคูหา

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  นัดพร้อมกันเวลา ๑๔ .๐๐ น. หน้า อบต.คูหาใต้

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง ๘๔ พรรษา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กับพี่สนธยา สมถวิล คนบ้านเราที่ขี่รถถีบ กว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร จากจังหวัดชัยนาท หลบบ้าน แลเขาคูหา

ตั้งขบวนรถถีบ รถเครื่อง รถยนต์ หรืออ้ายไหรก็ได้ ผ่านทางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

เข้าทางบ้านควนปอม ออกหน้าอำเภอรัตภูมิ ผ่านสี่แยกคูหา เลี้ยวซ้ายเข้านาปาบ  หยุดแล  “เขาคูหา”

เดินทางต่อ ถึงที่นัดหมาย โรงเรียนวัดเจริญภูผา(บ้านจุ้มปะ) ร่วมพูดคุยสลับบทเพลง แสดงความคิดเห็น ถึง เขาคูหา

ประสานงาน โดย โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา (รายละเอียดติดต่อได้ที่ ๐๘๖-๙๕๗๘๐๘๑)  สนับสนุนโดย คณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ภาคใต้

 คำอธิบายภาพ : rukkuha-banner

 คำอธิบายภาพ : kooha102

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว