สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ผลวิจัยคุณภาพชีวิตรอบโรงงานเปรียบเทียบในจะนะ

by Little Bear @24 ม.ค. 54 15:32 ( IP : 61...208 ) | Tags : ข่าวสุขภาพประจำวัน

ผลสำรวจคุณภาพชีวิตชาวจะนะ เผยชาวบ้านเขตอุตสาหกรรมหวั่นมลพิษ

นักวิชาการแนะระบบอุตสาหกรรมควรร่วมลงขันจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสำรวจติดตามต่อเนื่อง เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนระยะยาว

อ่านรายละเอียดได้จาก pdf file

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. live_quality_in_chana.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว