สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ห้องเรียนท้องนาจะเปิดเรียนแล้วนะ

๒๕ กันยานี้ ห้องเรียนท้องนาจะเปิดเรียนแล้วนะ ตีแปดหัวเช้าเป็นต้นไป ที่ห้องเรียนท้องนา ใกล้สี่แยกคูหา ทางไปควนเนียง แยกคูหาเลี้ยวขวาไปนิดเดียว ถ้าเดินทางมาร่วม จะเห็นทิวธงเขียว ริมนา/กลางทุ่งนา ป้ายบอกกิจกรรม

ปีนี้โชคดี มีผู้ใหญาใจดีเลี้ยงข้าว แต่พวกเราจะเรียนการหุงข้าวหม้อดินด้วย มีรูปบรรยาการศปีเก่า ๆ มาให้ดูด้วยนะ

พิเศษ ปีนี้จะมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ด้วย เงือนไขคือ เด็กที่เคยร่วมกิจกรรมของเรียนท้องนาอย่างน้อย ๑ ครั้งที่ผ่านมา เป็นเด็กดี (ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง) ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม ถ้าครอบครัวหรือญาติทำนาอยู่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ที่มาของทุนการศึกษา คือ เงินจากการขายข้าวสาร ปกติขาย ๕๐ บาท จะหัก ๕ บาทเข้ากองทุนการศึกษา ผู้ที่ซึ้อข้าวจากห้องเรียนท้องนา ถือว่าท่านได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ทุนการศึกษาเด็กดีดังกล่าวด้วย

ฝากส่งต่อด้วยนะ ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งกลับมาได้ เพื่อความสะดวกในการจัดการนะค่ะ ขอบคุณที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคะ

 คำอธิบายภาพ : dscf0772

 คำอธิบายภาพ : dscf0742

 คำอธิบายภาพ : dscf8896

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว