สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 15:26:00
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หวังจัดระเบียบคลื่นวิทยุโทรทัศน์ใหม่ รวมถึงเคเบิลและวิทยุชุมชน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด โดยหวังว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปสื่อ

ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดการประกอบประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ เช่น วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เช่น สื่อตามสาย และเคเบิลทีวี

ทั้งนี้ จะมีการออกใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ 1.ใบอนุญาตในการประกอบกิจการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับความรู้ ความมั่นคงให้กับองค์กรของรัฐ หน่วยงานราชการ สมาคม และมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร 2.ใบอนุญาตให้กับการประกอบกิจการชุมชนโดยให้กับผู้ประกอบประโยชน์ให้กับท้องถิ่น เช่น สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น 3.ใบอนุญาตในกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งในประเภท และระดับพื้นที่ให้บริการไม่เกิน 3 จังหวัดโดยหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะทำให้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น เอเอสทีวี และวิทยุชุมชน สามารถขอใบอนุญาตได้ตามกฎหมาย

รายละเอียดร่างกฎหมาย ดูที่

http://www.bangkokbiznews.com/2007/07/09/WW676701news.php?newsid=83108

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว