สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ทำเนียบสื่อมวลชน

ทำเนียบสื่อมวลชน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail
1. นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-2851 0-7432-1105 0-9876-3870

 1. นายอารมณ์ คงสกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-3689 0-7424-5643 0-1698-5932

 2. นางสาวศรัญญา วงศ์ชฎิลพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 3 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5800 0-7423-5801 0-9876-0527
  hatyai@thaitv3.com

 3. ร.อ.เทียนชัย ไชยะแสน หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 5 นายพิพัฒน์ เบญจะไชยโชติ สถานีวิทยุ วปถ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-1685(f) 0-7421-2929

 4. หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 7 โรงแรมเดอะรีเจนซี่ ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-9988 0-7423-9989

 5. คุณมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 9 โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า ชั้น 6 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7435-038 0-7435-0382 (f) 01-1743872

 6. คุณวิเชียร ฉ่ำสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายข่าว สทท.11 หาดใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4120

 7. ศูนย์ข่าวไอทีวี 77/25 หมู่ 8 ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7446-5301 0-7446-5302 (f) 0-7446-5303

 8. คุณพิทยา วิสมิตะนันท์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 0-7433-3220 0-7433-3221 0-7433-3555 (f)

 9. นาวาเอก ศักดิ์นรินทร์ เจริยสุข หัวหน้าสถานีวิทยุ สทร.6 สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง สทร.6 สงขลา ถ.ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-1722 0-7432-6759

 10. ผศ.พิมพา ศิลาวัชนาไนย หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ. หาดใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. หาดใหญ่ ตู้ ปณ.96 ปทฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-2888 0-7421-2825 0-7421-2112 (f)

 11. ร.ต.อ.วีระชัย สุดสงวน หัวหน้าสถานีวิทยุ สวพ.3 สถานีวิทยุการะจายเสียง สวพ.3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90250 0-7421-0444

 12. พลตรีสัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ทภ.4 สถานีวิทยุกระจายเสียง ทภ.4 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7421-1980 0-7421-1504 (f)

 13. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร หัวหน้าสถานีวิทยุ ตชด.ที่ 43 สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.ที่ 43 ต.บ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7421-1876

 14. คุณสุมาลี เอ่งฉ้วน นายสถานีวิทยุ อสมท. หาดใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.หาดใหญ่ 39 ถ.วงศ์วานิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ่ 0-7423-5668 0-7423-5669 01-6761855

 15. ร.อ.เทียนชัย ไชยะเสน หัวหน้าสถานีวิทยุฯ สถานวิทยุกระจายเสียง วปถ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110ี 0-7421-1554 (f)

 16. น.ท.เอนก จิโรภาส หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.011 สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.011 กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 0-7425-1222

 17. รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าสถานีวิทยุ มก.สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.สงขลา ต.บ้านน้ำกระจาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7433-3582

 18. คุณสุนทร วงศ์หมัดทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7433-3590 0-7444-7022 0-7421-2929

 19. คุณไชยยงค์ มณีพิลึก หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.เดลินิวส์ 29 ถนนไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4775 0-7423-2804 (f) 01-6097069

 20. คุณมณี พรหมแก้วบก.นสพ.กรุงเทพธุรกิจ (ภาคใต้) บก.ศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคใต้ 88/9 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-0976 0-7421-0978 0-7421-0039 (f) 01-9278709

 21. คุณเฉียบ เจริญมหัธชัย บก.นสพ. สยามทักษิณ 46/14 ถ.ปุณณกันต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7426-2614

 22. คุณเทพณรงค์ วิริยะกุล บก.นสพ.ไทยแหลมทอง/ไทยรัฐ 166/3 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5131

 23. คุณปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ บก.นสพ.ไทยนิวส์/สยามรัฐ 156 ซอยเลียบอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7432-7645 0-7436-2764 01-8980052

 24. คุณชูเกียรติ ครรชิตะวาณิช บก.นสพ.อาณาจักร (ภาคใต้) 136 ถ.รัตนอุทิศ ซอย 2 ตลาดสีทุ่งทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7436-3412 09-2994667

 25. คุณสันต์ชิต ชิตวงศ์ บก.นสพ.มติชน 31/2 หมู่ 7 ต.ทุ่งสวน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110 0-7425-1905

 26. คุณวัชรินทร์ รัตนมณี บก.นสพ.คนใต้ 161/22 ถ.แสงศรี ซอย 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-8948 0-7446-0867 0-7435-0132 (f)

 27. คุณเปี๊ยก โปสการ์ด ศูนย์รวมข่าวเกียรติศักดิ์ 228/19 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-4939 0-7435-0749 (f)

 28. คุณประสาน สุขใส บก.นสพ.โฟกัสสงขลา 22 ถ.เพชรเกษม ซอย 15 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7446-4423 0-7446-4422

 29. คุณวิชยันต์ บุญโชติ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ/บางกอกโพสต์ 652/1-2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7454-1487/365700 01-8966920

 30. คุณคนึง ธรรมดี บก.นสพ.ไทยราษฎร์ 488/6 ถ.จะนะ-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 0-7443-1379 0-7437-8900 (f) 01-2723183

 31. คุณประสุข เล็กอาราม นสพ.บ้านเมือง/เสรีรายวัน 45/2 ถ.ทะเลหลวง ซอย 17 อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-2657 09-9761545

 32. คุณประวิทย์ จันทรวงศ์ไพศาล นสพ.ข่าวสด 307 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-0525

 33. คุณชาญชัย เวศยาสิรินทร์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3/ไทยรัฐ 52/4 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7444-3500 07-2959798 09-1982562

 34. คุณอนงค์ วงศ์ช่วย นสพ.มติชน 13 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 0-7448-6400 09-6552712

 35. คุณสันติภาพ รามสูตร ผู้สื่อข่าวช่อง 5/คมชัดลึก 0-7443-7229 01-8983927

 36. คุณนงค์ มณีโชติ ผู้สื่อข่าวช่อง 7
  36 ซอย 9 ถ.ริมทางรถไฟนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-2858 0-7444-1744 01-5417306

 37. คุณวราภรณ์ ชวพงษ์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 24-6 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-8400

 38. คุณวสันต์ อัครเดช บก.นสพ.หาดใหญ่ เจอร์นัล 901/65 ถ.ไทยสมุทร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7425-2543 0-7442-2610 (f)

 39. คุณสมพงค์ พรหมอินจันทร์ บก.นสพ.กังสดาลนิวส์ 322/11 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4238

 40. คุณภักดี หมัดอะด้ำ บก.นสพ.สื่อสยาม/แนวหน้า 12/240 หมู่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-3759 06-9600101

 41. คุณวีระพันธ์ ลำใย นสพ.มิลเลเนี่ยมโพสต์ 125/127 ถ.พลพิชัย ซอยนพเก้า 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-3344 06-9612512

 42. คุณกิติยานี สมหมาย นสพ.สมาร์ทนิวส์/สยามธุรกิจ 43/39 หมู่ 6 ซอยทุ่งโค ถ.ปุณณกัณต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110. 0-7420-1180

 43. คุณสุรเชษฐ์ ประยืนยง เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ บ.พิธานพาณิชย์จำกัด 97/57-58 หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-5062-3 0-7432-5068 01-8979785

 44. นสพ.สมิหลาไทม์รายปักษ์ 41 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7435-6805

 45. คุณพงษ์เกียรติ แซ่ตั้ง บก.นสพ.หาดใหญ่โพสต์ 414/86 หมู่ 1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 06-9601512

Relate topics

Comment #1
ตอนนี้ยังมี นสพ. ทา (Not Member)
Posted @28 ก.พ. 50 23:46 ip : 222...27
Photo : , 224x140 pixel 5,066 bytes

ชี้ทิศ  เสริมทาง  สร้างไทย  หนังสือพิมพ์เพื่อท้องถิ่น  (วิเคราะห์  เจาะลึก  ท้องถิ่นและสากล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน)

Comment #2
yaovalak (Not Member)
Posted @16 ส.ค. 50 12:24 ip : 61...68

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสงเคราะห์ประชาทุกท่านพบปะสังสรรค์ในวันที่ 1 กันยายน 2550  ณ โรงแรมสมิหลา  สงขลา  เวลา 18.00  น.

Comment #3
yaovalak (Not Member)
Posted @16 ส.ค. 50 12:26 ip : 61...68

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสงเคราะห์ประชาทุกท่านพบปะสังสรรค์ในวันที่ 1 กันยายน 2550  ณ โรงแรมสมิหลา  สงขลา  เวลา 18.00  น.

Comment #4ขอเชิญสัมมนาฟรี
DD (Not Member)
Posted @5 ส.ค. 52 10:44 ip : 58...230

ขอเชิญสัมมนาฟรี “ระบบการจัดการพลังงาน และ การอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายใหม่ ตาม พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน ฯ”เพื่อรับทราบข้อมูลกฎหมายล่าสุด แนวทางมาตรการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน และ เทคนิคในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับเอกสารและ CD เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และ ถาม – ตอบ ปัญหาด้านพลังงานได้ฟรี โดยมีกำหนดสัมมนาจังหวัดสงขลา วันศุกร์ 14 ส.ค. 52 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เวลา 8.30 น.-16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5241-3 ต่อ 106-9

Comment #5
ศิศิรา จอลลี่ (Not Member)
Posted @5 ก.ย. 61 14:08 ip : 202...159

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)จะจัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพฯ หัวข้อ เสริมสร้างความรู้ในการจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานี  ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศ หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่บริหารสถานี ในพื้นที่ จ.สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สถานีละ 1 คน เข้าร่วมอบรม ผู้สนใจติดต่อขอแบบตอบรับได้ที่ 02-2717600 ต่อ 5589 และ 5559

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว