สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

คุยเรื่องสื่อภาคประชาชน

สื่อภาคประชาชน เป็นสื่อที่ประชาชนสร้างขึ้นเอง เพื่อเป็นพื้นที่สื่อทางสังคมให้กับภาคประชาชน เป็นปากเสียงให้ประชาชนเพื่อสื่อกับสังคม ให้ความรู้ สื่อทางเลือกที่ไม่ใช่กระแสหลัก

มีคนเข้าร่วม ภาณุมาศ , ชาตริต , ถนอม , เอกชัย

เกริ่น ชาคริต เป็นนักเขียน เขียนเรื่องท่อก๊าซ เคยไปช่วยที่จะนะ งานเขียน "กรณีท่อก๊าซ ชีวิตที่ไม่ได้เลือก" ร่วมกับ ถนอม ทำงานเขียนส่วนตัวและทำงานให้กับเครือข่ายแผนสุขภาพ ล่าสุดเข้าร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา

ทุนของสงขลา มีกลุ่มทำงานอยู่หลากหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเช่น

  • กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนชาวบ้าน
  • สาย NGOs ทำเรื่องประมง ท่อก๊าซ สลัม 4 ภาค เรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นคลอง เกษตร
  • กลุ่มประชาสังคม กลุ่มพี่หนู สงขลาฟอรั่ม หาดฟอรั่ม
  • เครือข่ายสมัชชา
  • วิทยาลัยวันศุกร์ มีเวทีเรียนรู้ เว็บ จับเรื่องท่อก๊าซ นโยบาย
  • สายสุขภาพ

ทำจดหมายข่าวเรื่องคลองอู่ตะเภา และเว็บไซท์ เพื่อสื่อข้อมูลของคลองอู่ตะเภา

ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนมาร่วมกัน เช่น คนเขียนหนังสือ คนทำเว็บไซท์

ใช้แนวคิดเชิงประชาสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทำงานให้เข้ากันได้กับทุก ๆ กลุ่ม

สิ่งสำคัญของสื่อไม่ใช่ความเป็นกลาง แต่คือความเป็นธรรม คนทำสื่อจะต้องมีวุฒิภาวะ ทั้งความรู้ ความดี จริยธรรม ต้องคลุกคลีกับความเป็นจริง โดยเฉพาะสื่อภาคประชาชน

การทำสื่อในพื้นที่ช่วงแรก ใช้สื่อเกือบทุกอย่าง ทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซท์คลองฯ นโยบายสาธารณะ

สื่อแผนสุขภาพจะเนื้นเรื่องการจัดระบบมากกว่า พยายามหาเครื่องมือที่จะนำมาใช้เชื่อมโยงเครือข่าย

เครือข่ายสื่อของแผน

  • เครือข่ายวิทยุชุมชน เช่น ท่าข้าม บางเหรียง เกาะบก
  • วิทยุสาธารณะ คลื่น 101 MHz

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว