สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.

สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มิถุนายน 2550 17:10 น.


      สธ.ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท จัดคาราวานหมอเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทำแขนขาเทียม เดินสายให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ทั้งตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูความพิการ ทำแขนขาเทียม ทำแว่น ทำฟันฟรี ในปี 2550 มีแผนให้บริการใน 5 จังหวัด เป้าหมาย 4,000 ราย


      วันนี้ (18 มิ.ย.) นพ.ยุทธ โพธารามิก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดโครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จของกรมการแพทย์ ที่กองร้อยสารวัตรทหารบกสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเข้าถึงบริการได้น้อยกว่าคนทั่วไป เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทาง จากการสำรวจคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2544 ทั่วประเทศมีผู้พิการกว่า 1 ล้านคน โดยอยู่ในชนบทมากกว่าในเขตเมืองถึงเท่าตัว และพบว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีความพิการสูงกว่าวัยอื่นถึงเท่าตัวเช่นกัน คาดว่าปัญหาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในปี 2553 โดยเฉพาะโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น ข้อเสื่อม สมองเสื่อม เนื่องจากประชากรสูงอายุของไทยจะมีถึงร้อยละ 11.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปี 2549 ไทยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 6 ล้าน 8 แสนกว่าคน หรือร้อยละ 10.8 ของประชากร จึงต้องเร่งจัดบริการให้ครอบคลุม เพื่อให้คน 2 กลุ่มนี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
      นพ.ยุทธ กล่าวต่อว่า ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ เน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยเป็นบริการเชิงรุกในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตระเวนไปทั่วประเทศ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ พยาบาล ทันตแพทย์ ช่างทำแขนขาเทียม ออกให้บริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนผู้พิการ จัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ ตรวจสายตา ตัดแว่น ตรวจรักษาข้อเข่าเสื่อม ทำฟัน ฟรีทุกรายการ มีแผนออกให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา กาญจนบุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ และชุมพร ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 10.2 ล้านบาท และมอบนโยบายให้กรมการแพทย์ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม.ทั่วประเทศ ให้สามารถค้นหาผู้พิการและผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลให้ครอบคลุมทุกคน
      ด้าน นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการแห่งละ 800 ราย แต่จากการออกให้บริการที่ผ่านมา 3 แห่ง ได้แก่ จ.พังงา กาญจนบุรี และนครสวรรค์ พบว่ามีผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป มารับบริการถึง 8,089 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 3 เท่า ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 4,112 ราย ผลิตและซ่อมแซมแขน-ขาเทียม 523 ราย ตรวจวัดสายตาและแจกอุปกรณ์ทางการมองเห็น 2,123 ราย ให้บริการด้านทันตกรรม 651 ราย และตรวจคัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ 654 ราย ชี้ให้เห็นว่าการออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุดและสมศักยภาพ
      "สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีกำหนดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน ประกอบด้วย การตรวจรักษาและฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 150 ราย/วัน บริการทางทันตกรรม โดยสถาบันทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา วัดสายตาประกอบแว่น โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 400 ราย/วัน ส่วนรถผลิตแขนขาเทียมเคลื่อนที่ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะให้บริการผลิตและซ่อมแซมแขน-ขาเทียมแก่ผู้พิการ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน มีเป้าหมายหล่อแขนขาเทียมให้กับผู้พิการทั้งหมด 120 ราย พร้อมกันนี้ ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 150 เครื่อง รถนั่งผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวม 120 คัน รถโยกสำหรับผู้พิการที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพ 10 คัน และเครื่องช่วยเดิน อาทิ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ไว้มอบให้ผู้พิการประเภทต่างๆ และมีบริการออกหนังสือรับรองผู้พิการโดยพัฒนาสังคมจังหวัดด้วย มั่นใจว่าผู้พิการและผู้สูงอายุของจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับบริการครบถ้วนทุกคน" นพ.ชาตรีกล่าว

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว