สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เปิดคู่มือนำทางชีวิต สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี"49

by wanna @4 ต.ค. 49 13:19 ( IP : 124...233 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม

คอลัมน์ สดจากประชาสังคม

วันที่ 27-29 ตุลาคมนี้ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปรส. เตรียมจัดงานใหญ่อีกครั้ง นั่นคือ "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยจุดประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้คนไทยทุกหมู่เหล่า นำประสบการณ์การปฏิบัติด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว มาจัดแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

น.พ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ออกสู่สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2549 คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายสู่วงกว้าง สร้างความเชื่อมั่น ผลักดันนโยบาย ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมในห้องต่างๆ และลานกิจกรรมด้านนอกอิมแพ็ค เมืองทองธานีแล้ว เรายังจัดทำหนังสือชื่อ "คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิต ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ขึ้นด้วยอีก 1 เล่ม โดยหนังสือฉบับนี้ขนาดเล็กเท่ากระเป๋าเสื้อ หนาจำนวน 64 หน้า เนื้อหาเป็นเรื่องราวของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และธุรกิจ 10 ตัวอย่าง ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการถอดบทเรียนออกมาโดยสังเขป ซึ่งทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้

น.พ.บรรลุกล่าวว่า กรณีตัวอย่างที่มีคุณค่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หนุนเนื่องอยู่เบื้องหลังความสุขของผู้คนจำนวนไม่น้อย ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดได้ในทุกระดับ และมีขอบเขตกว้างไกลยิ่งกว่าเรื่องของการทำเกษตรกรรมดังที่หลายคนเข้าใจกัน เพียงคนไทยนำเรื่องราวเหล่านี้ไปใคร่ครวญ และทดลองปฏิบัติมาใช้กับชีวิตและงาน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสุขและความดีจะแผ่ไพศาล และส่งผลให้สังคมไทยของเราเป็นดินแดนแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขได้แน่นอน

สำหรับ "คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อฯ" เล่มนี้ ปกด้านหน้าเป็นภาพการ์ตูนและมีภาพการ์ตูนประกอบสี่สีทั้งเล่ม ฝีมือของ ชัย ราชวัตร เด่นชัย ธรรมฐิติพงศ์ และทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับได้ในวันที่ 27-29 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หรือในโซนลานสมัชชาสุขภาพ : เส้นทางสู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนหลากหลายวงการที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เช่น ทหาร โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจ นักเขียน ผู้นำชุมชน พร้อมชมการปรุงอาหารมังสวิรัติเมนูสุดเก๋ ปลูกผักบนดาดฟ้า สร้างบ้านดิน

นอกจากนี้ยังมีการอบรมสู่วิถีพอเพียงฟรี อาทิ เงินทองต้องใส่ใจ พึ่งตัวเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงิน เพิ่มคุณค่าสินค้าชุมชนด้วยวัสดุเรียบง่าย ชื่นชมศิลปะแห่งความพอเพียง ภาพวาดจินตนาการความพอเพียงของเด็ก ภาพถ่ายอยู่เย็นเป็นสุข ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว เพลิดเพลินกับดนตรี ภาพยนตร์ และหนังสือที่สะท้อนชีวิตที่เพียงพอ และอื่นๆ อีกมากที่คุณเอากลับไปทำได้ด้วยตัวเอง

ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว