สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

๓ ปี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ใครได้อะไร? - เรื่องควรรู้ที่ควนรู

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นอกจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเรา คือวันพ่อของทุกคนแล้ว ยังเป็นอีกวันหนึ่ง ที่ชุมชนคนควนรูไม่ลืม นั้นก็คือวันก่อเกิดการกระจายเสียงของสถานีวิทยุพระพุทธสาสนาเพื่อชุมชน FM.๑๐๑.๐๐ MHz เริ่มส่งกระจายเสียงเวลา ๑๓.๑๕ น. ของวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙ โดยเปิดเพลงชุมทางเขาชุมทองเป็นเพลงแรงของการเปิดสถานี วิทยุชุมชนแห่ง เป็นสถานีวิทยุที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน คือ ไม่มีโฆษณาที่เป็นเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินรายการทุกคนที่มาจัดรายการมาด้วยใจอาสา ไม่มีใครได้ค่าตอบแทนจากการจัดรายการ ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานี ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงินเป็นค่าบำรุงสถานี ทุกปี มีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย พัฒนาเครื่องส่ง พัฒนาผู้ดำเนินรายการ

คำอธิบายภาพ : kuanroo-10

คณะทำงานช่วยกันนับปัจจัยจากการระดมทุนทอดผ้าป่า

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น คณะกรรมการสถานีวิทยุพระพุทธสาสนาเพื่อชุมชน ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เนื่องในวันครบรอบ ๓ ปี สถานี หลายคนเปิดใจว่า ๓ ปี เป็น ๓ ปี แห่งการเรียนรู้ มีประสบการณ์ดี ๆ เกิดขึ้น จากคนตัดยาง จากคนทำนา มีโอกาสที่ได้มาจัดรายกายวิทยุ หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสไมค์โครโฟน ไม่เคยได้พูดคนเดียว หลายคนกล้าที่จะพูดมากขึ้น จากเดิมไม่ค่อยมีใครรู้จัก ได้มาจัดรายการก็มีคนรู้จักมากขึ้น

คำอธิบายภาพ : kuanroo-11

การระดมทุนบำรุงสถานีวิทยุทอดผ้าป่าสามัคคี

สถานีวิทยุชุมชน เป็นของชุมชนจริง ๆ คนชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมในการที่จะบอกว่าวันนี้สัญญาณฟังไม่ชัด วันนี้คนจัดรายการนี้ รายการนั้น หายไปไหน ไม่มาจัดรายการ ถามหากัน อยากเห็นหน้าตา ผู้ดำเนินรายการ จนกลายเป็นความผูกพันกัน กลายเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ผู้คนมาร่วมกันเป็นเจ้าขอสถานีวิทยุ ทุกปี จะมีการระดมทุนระดมธรรม โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี

สิ่งดี ๆ ที่สถานีควรดำรงไว้ คือสื่อสร้างสรรค์ คลื่นสำนึกดี มีธรรมะ สาระและบันเทิง การบริการชุมชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชน เจ็บไข้ไม่สบายรู้กันได้ทั้งชุมชน เพลงที่เปิดจะเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ มีสาระ ส่วนเพลงที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรม ห้ามเปิดเด็ดขาด แนวทางข้อเสนอแนะต่อไปของสถานี จะต้องเป็นสื่อที่สร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคม

คำอธิบายภาพ : kuanroo-12

คำอธิบายภาพ : kuanroo-13

เด็กมีส่วนร่วม วิทยุชุมชนกับเยาวชนท้องถิ่น ต้นกล้าคุณธรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความต้องการ

  • อยากให้มีการพบปะกันบ่อย ๆ ของผู้ดำเนินรายการ/ผู้ฟัง
  • เพิ่มรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  • พัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการ
  • จัดกลุ่มคนดำเนินรายการ เพื่อแนะนำกัน ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้กำลังใจกัน จัดรายการแทนกันได้
  • จัดสรรกองทุนให้ผู้ที่มาร่วมงานกับสถานี
  • การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ ชัดเจนปฏิบัติได้จริง มีผลทำให้สถานีมั่นคง มีเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญ
  • อยากให้มีผู้ประสานงานเวลามีผู้มาติดต่อ
  • จัดหาเพลงใหม่ ๆ ที่มีสาระมาลงไว้ให้มาก ทันยุคสมัย
  • หากมีการถ่ายทอดสด ควรแจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบล่วงหน้า ๑ วัน (ถ้าทำได้)
  • การจัดการเรื่องกองทุน ให้มีการบริหารแจ้งรายละเอียด โปร่งใส

คำอธิบายภาพ : kuanroo-14

คำอธิบายภาพ : kuanroo-15

พัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการ

คำอธิบายภาพ : kuanroo-16

คำอธิบายภาพ : kuanroo-17

วันครบรอบ ๓ ปี ชุมชนร่วมทำบุญ/ปลูกต้นไม้บริเวณที่ตั้งสถานีวิทยุ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว