สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

บ้านเธอ บ้านฉัน เล่าเรื่องเมืองเก่า

เรื่องเล่าที่ร้านน้ำชา จ.สงขลา จากรายการบ้านเธอ บ้านฉัน ไทยพีบีเอส

เมืองสงขลาในอดีตอยู่ฝั่งเขาแดง  จึงย้ายมาฝั่งแหลมสน พศ. 2385 จึงย้ายมาฝั่งตะวันออกของบากน้ำ ปัจจุบันเป็นตำบลบ่อยาง มีร่องรอยหลงเหลือคือกำแพงเมือง ป้อมเมืองโบราณ และสถาปัตยกรรมที่นครนอก นครใน และนางงาม มีสะพานที่ยาวที่สุดข้ามเกาะยอ

ปัจจุบันความเจริญเข้ามาเยอะจนเอกลักษณ์ของเมืองเก่าหลายอย่างสูญหายไป

คนสงขลารวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของท้องถิ่น เป็นภาคีคนรักษ์เมืองสงขลา มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึก การเล่าเรื่อง

ประเด็นใหม่ ๆ เช่นการสร้างอาคารสูงในย่านเมืองเก่า อาจจทำให้อาคารเดิมชำรุดได้ ทัศนียภาพไม่เข้ากัน การก่อสร้างอาคารให้ต้องผสมผผสานให้เข้ากับรูปแบบเดิมอย่างลงตัว

ชาวบ้านรวมตัวกัน มีฝ่ายสถาปนิกช่วยดูแล ชวนเทศบาล มาคุยกัน เพื่อปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามต้องการ

ร้านนำชาเป็นเสน่ห์อีกอย่างของเมืองสงขลา เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เจรจาการค้า

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว