สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ผ้าป่าสามัคคีบำรุงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ได้ส่งกระจายเสียงระบบ  FM 101.00  MHZ  ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์เกาะบก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  โดยเริ่มส่งกระกายเสียง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอเรื่องราวของชุมชน มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมดำเนินการ ด้วยจิตอาสา ตามคำขวัญที่ว่า “ คลื่นชุมชนคนรักษ์ธัมม์ สื่อสำนึกดี มีธัมมะ สาระและบันเทิง ”

 คำอธิบายภาพ : tordpapa01

การดำเนินการของทางสถานีวิทยุอาศัยพลังศรัทธาจากผู้ฟังรายการ ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาบำรุงสถานี  การอยู่รอดของทางสถานีได้อาศัยจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อใช้ ในการบำรุง ปรับปรุงกำลังส่ง บริการชุมชนเป็นระยะเวลา ๓ ปี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa02

ระยะเวลาการดำเนินงานของทางสถานีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้น อย่างน้อยคนในชุมชนได้มีโอกาสมาบอกเรื่องราวของชุมชน ให้คนในชุมชนรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน มีหน่วยงานจากภายนอกมาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอากาศ

 คำอธิบายภาพ : tordpapa03

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ ทางสถานีได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อบำรุงสถานี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa04

ท่านพระครูโสภณคุณาทร จากวัดคลองเปลผู้ริเริ่มโรงทานจานละ ๑ ยิ้ม นำอาหารเปิดโรงทานในงานทอดผ้าป่า

 คำอธิบายภาพ : tordpapa05

และวันนี้ทางที่ที่พังสงฆ์เกาะบกได้มีการฉลองหอประชุมพุทธบารมี ซึ่งเป็นอนิสงของการทำดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบารมีแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนา มีผู้มีจิตศรัทธาขอบริจาคสร้างอาคารสำหรับการเผยแพร่ศาสนา ชื่อว่าหอประชุมพุทธบารมี ซึ่งมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานให้บริการแก่ชุมชน

เปิดป้ายหอประชุมพุทธบารมี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa06

 คำอธิบายภาพ : tordpapa07

 คำอธิบายภาพ : tordpapa08

พระครูกัลยาณธรรมรัติ เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่และผู้นำชุม/หน่วยงานร่วมเปิดป้ายหอประชุมพุทธบารมี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa09

 คำอธิบายภาพ : tordpapa10

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว