สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

พินิจนคร สงขลา

by Little Bear @2 ก.ย. 54 12:45 ( IP : 122...54 ) | Tags : ปกิณกะ , แนะนำจังหวัดสงขลา , Video

ออกอากาศทาง ThaiPBS วันพุธที่ 31 ส.ค. 54 เวลา 20.20-21.10 น.

http://youtu.be/0FGVLK7PjUM

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว