สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

บุฟเฟต์ในงานศพ วิถีแห่งความพอเพียง

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

สงขลา 16 พ.ค. 54 - ในวันนี้ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้จะพาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมการจัดเลี้ยงอาหารในงานศพของชาวบ้านในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งนิยมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์แทนการเลี้ยงอาหารแบบนั่งโต๊ะ

ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ สำหรับนำไปเปิดให้คนอื่นดูด้วยนะครับ

ที่มา สำนักข่าวไทย , YouTube

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว