สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอไว้อาลัยแด่ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว : ครูของแผ่นดิน

photo  , 960x720 pixel , 115,330 bytes.

ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแจ้งทราบโดยทั่วกัน

ขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจ

ด้วยจิตคารวะ

มูลนิธิชุมชนสงขลา

Comment #1ไว้อาลัยครูชบ ยอดแก้ว
สมพงษ์ มาจันทร์ (Not Member)
Posted @2 พ.ค. 56 15:33 ip : 1...172

ขอแสดงความอาลัยยิ่งในการจากไปของครูชบ ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการออมทรัพย์ ผู้ปรารถนาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี   ครูสมพงษ์  มาัจันทร์และครอบครัว เครือข่ายอุ้มชูสารคาม

Comment #2ขอไว้อาลัย ดร. ครูชบ ยอดแก้ว
Posted @11 ก.ค. 61 14:46 ip : 39...97

ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ด้วยน่ะครับผุ้สร้างคุณงามความดีไว้แม้ไม่อยู่โลกก็ยังจดจำผู้ที่ทำดี Health

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว