สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

งานสงขลารวมพลคนพอเพียง - บรรยากาศงานยามค่ำ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
photo  , 960x720 pixel , 110,944 bytes.

บรรยากาศงานยามค่ำ ที่อบจ.สงขลา ผู้คนหลั่งไหลมาเรื่อยๆ ไม่เหมือนตอนกลางวัน แดดร้อน คนน้อย งานมีตั้งแต่วันนี้- 2 มีค. ตั้งแต่ 10.00-22.00 น.ครับ มีทั้งร้านค้าสหกรณ์ร่วม 100 บู๊ท นิทรรศการสงขลา 3 ยุค การประชุมวิชาการ การแสดงภาคกลางคืน ฯลฯ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว