สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดโลโก้ "สงขลาพอเพียง "

เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภัคดี  ด้วยการร่วมกันผลักดัน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา: สงขลาพอเพียง” จึงจัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์สงขลาพอเพียง เพื่อกำหนดให้เป็นตราสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิชุมชนสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. Logosufficient.pdf - Download
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว