สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก - ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ

by Little Bear @28 มิ.ย. 54 20:56 ( IP : 122...37 ) | Tags : ปกิณกะ

 คำอธิบายภาพ : stop.southern.seaboard

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ ฤาหายนะจะมาเยือนเหมือนมาบตาพุด โดย คณะทำงานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูลสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก

ตลอดช่วงเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้ลงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูลและนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะพัฒนาภาคใต้ตอนล่างให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่แทนที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมจนเกินจะเยียวยา

ข้อมูลในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ นั้น มีการเปิดเผยอย่างแยกส่วน ต่างกรรมต่างวาระในการทำประชาสัมพันธ์หรือการทำประชาพิจารณ์เฉพาะโครงการ โดยที่คนในพื้นที่เอง แทบจะไม่มีใครได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

คำถามสำคัญก็คือ ทำไมจึงต้องซอยแยกส่วนโครงการพัฒนาต่าง ๆ แล้วค่อย ๆ ซึมลึกนำโครงการต่าง ๆ เข้ามทีละโครงการสองโครงการ และมีการให้ข้อมูลที่น้อยที่สุดเฉพาะตัวโครงการ ไม่พูดถึงภาพรวมการพัฒนาทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างเงียบที่สุด หรือเพราะอภิมหาทิศทางการพัฒนานี้ มีวาระซ่อนเร้น จึงไม่สามารถให้คนใต้ร่วมรับรู้ข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมได้

การไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก็ประดุจการปิดบังข้อมูลภาพรวมการพัฒนาไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจนั่นเอง

ข้อมูลที่จะมีการนำเสนอต่อไปนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลและภาพที่มีการนำเสนอในการทำประชาสมพันธ์หรือประชาพิจารณ์โครงการต่าง ๆ อย่างแยกส่วน นำมาปะติดปะต่อเพื่อให้คนสงขลา-สตูลได้เห็นภาพของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นในฐานะเจ้าของแผ่นดินเกิดที่ต้องการเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาและสตูล จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักเช่นเดียวกับพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

stop.southern.seaboard stop.southern.seaboard

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว