สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

อำเภอนาทวี :: ประวัติความเป็นมาของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

อำเภอนาทวี

ประวัติความเป็นมา

อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประวัติโดยสังเขปว่า อำเภอจะนะสมัยก่อนรียกว่าเมืองจะนะ ที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลจะโหนงท้องที่อำเภอจะนะเดี๋ยวนี้ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเมืองจะนะมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาทวี ทางด้านทิศตะวันออก ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาทวีเดี๋ยวนี้ เมืองจะนะสมัยนั้นเป็นเมืองชั้นตรี มีผู้ปกครองคือขุนศรีสรรพกรรม (นายซ้อน) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้ย้ายเมืองจะนะปัจจุบันนี้ เนื่องจากในขณะนั้นที่ตำบลนาทวีการคมนาคมไม่สะดวก

ครั้นเมื่อได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว จึงได้เปลี่ยนเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และยกฐานะท้องที่ตำบลนาทวีซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจะนะเดิมรวมท้องที่ตำบลใกล้เคียงเป็น "กิ่งอำเภอนาทวี" ขึ้นอยู่กับอำเภอจะนะและประกาศเป็นอำเภอในเวลาต่อมา

สภาพภูมิศาสตร์

สถานที่ตั้ง : อำเภอนาทวี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปกครองประมาณ ๖๑๙ กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ๕๖ กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ จดอำเภอจะนะ
  • ทิศใต้ จดเขตรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก จดเขตอำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
  • ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอสะเดา

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่เป็นที่ราบและเชิงเขาประกอบด้วยป่าไม้ พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องที่ตำบลนาทวี ตำบลฉาง ตำบลนาหมอศรี ตำบลท่าประดู่ และตำบลสะท้อน ส่วนพื้นที่ที่เป็นควนเขาและป่าไม้อยู่ในท้องที่ตำบลทับช้าง ปลักหนู คลองทราย และประกอบ

ฤดูกาลดินฟ้าอากาศ

  • ฤดูฝนมี ๒ ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ตอนหนึ่ง และตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ตอนหนึ่ง
  • ฤดูร้อนมี ๒ ระยะ คือ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระยะหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม อีกระยะหนึ่ง

โบราณสถาน โบราณวัตถุ

โบราณสถาน มีกำแพงดินที่ใช้เป็นกำแพงเมืองสมัยก่อน ขณะนี้มีเพียงบางช่วงอยู่ใกล้ๆ ที่ว่าการอำเภอ นอกนั้นได้พังทลายไปตามสภาพ เพราะมิได้สร้างด้วยวัตถุถาวร

โบราณวัตถุ มีภาพเขียนบนเพดาน โบสถ์ วัดนาหว้า ตำบลฉาง เพียงแห่งเดียว

สถานที่ท่องเที่ยว : มีน้ำตกที่สวยงาม ๓ แห่ง คือ

  • น้ำตกโตนลาด ที่บ้านนาปรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลักหนู ห่างจากอำเภอประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

  • น้ำตกโตนดาดฟ้า มีบ้านนาปรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลักหนู ห่างจากอำเภอประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

  • น้ำตกโตนน้ำร้อน ที่บ้านประกอบ หมู่ที่ ๒ ตำบลประกอบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อดีตเคยเป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายหลายกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีฝายกั้นน้ำที่ตำบลนาทวี คือ ฝายชลประทานปลักปลิง มีสถานที่ร่มรื่นน่าพักผ่อนห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

  • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่ ซึ่งทางราชการยึดมาได้และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประชากร : ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย มีคนต่างด้าวประมาณ ๐.๕% ประชากรนับถือศาสนาพุทธประมาณ ๗๐% ศาสนาอิสลาม ประมาณ ๓๐%

Comment #1ตลาด
cartoon (Not Member)
Posted @24 ต.ค. 52 11:43 ip : 110...108

:| ตลาดเป้นตลาดที่ไม่สะอาด

Comment #2ตลาด
cartoon (Not Member)
Posted @24 ต.ค. 52 11:45 ip : 110...108

:p แม่ค้าชอบดากัน

Comment #3ss
รนีเ (Not Member)
Posted @28 ต.ค. 52 14:12 ip : 202...171Comment #4อยากไปเที่ยวจัง
kasiya naranukul (Not Member)
Posted @12 พ.ย. 52 13:14 ip : 124...51

ขับรถกลับบ้านทุกปี เห็นป้ายอยากไปเที่ยวแต่ไม่กล้าเข้าไป

Comment #5เด็กนาทวี
ปริทัศน์ (Not Member)
Posted @22 ม.ค. 53 20:18 ip : 119...216

#) กับข้าวแพงมากคับ  สาวก็น่ารัก +)

Comment #6บอกต่อครับ
บริพัทร ศรสุวรรณ (Not Member)
Posted @30 ธ.ค. 54 16:58 ip : 110...27

บ้านผมเองครับที่นาทวี บ้านเกิดครับ  ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม

Comment #7
บริพัทร ศรสุวรรณ (Not Member)
Posted @30 ธ.ค. 54 16:59 ip : 110...27

นาทวีฝนตกปะครับ

Comment #8
บริพัทร ศรสุวรรณ (Not Member)
Posted @30 ธ.ค. 54 17:01 ip : 110...27

#)

Comment #9
ดาว (Not Member)
Posted @28 พ.ค. 55 19:45 ip : 182...113

:| จะนะฝนตกหนักมากเลยค่ะ :s  8)

Comment #10
ขวํญเนตร (Not Member)
Posted @3 ก.ค. 55 18:51 ip : 183...32

ชอบด่ากัน

Comment #11คิดถึง
ธีรเดช คงแก้ว (Not Member)
Posted @16 พ.ย. 57 19:36 ip : 171...116

คิดถึงคนรัก ที่นาทวีจัง

Comment #12เรียนถามท่านผู้รู้ทุกท่าน
เด็กน้อยขี้สงสัย (Not Member)
Posted @29 พ.ค. 58 16:41 ip : 27...61

นาทวี อ่านว่าอย่างไรครับ?

Comment #13สวย
สวย (Not Member)
Posted @18 ก.ค. 60 12:44 ip : 113...171

คนพิมสวย น่ารัก นิสัยดี เด้กน่าทวีสวยๆ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว