สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ไทย-ออสเตรเลียพัฒนาสารสนเทศฟื้นฟูทรัพยากรแนวชายฝั่งอันดามัน

by wanna @4 ต.ค. 49 13:04 ( IP : 124...233 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม

ดร.เจิดจินดา โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ต้นแบบ คือ บริเวณหาดเจ้าไหม จ.ตรัง และบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา หลังเหตุการณ์สึนามิ รัฐบาลไทยได้ขอให้รัฐบาลออสเตรเลียช่วยเหลือในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตลอดแนวชายฝั่งอันดามัน โดยรัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือผ่านทาง AusAid ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
สำหรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในส่วนของเกาะสิมิลัน จะเน้นการบริหารจัดการแหล่งดำน้ำอย่างยั่งยืน โดยทำเว็บไซต์ที่ครอบคลุมถึงสถานภาพปะการังในแต่ละแห่งให้เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นข้อมูลและภาพถ่าย และเปิดโอกาสให้มีการแจ้งหรือร้องเรียน พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรปะการัง ส่วนที่หาดเจ้าไหมกำหนดให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากที่ผ่านมา ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องข้อมูลและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
ดร.เจิดจินดา กล่าวต่อว่า เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องคณะทำงานจึงจะทำแผนที่ทรัพยากร โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯได้จัดทำขึ้น และให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ โดยระบุถึงทรัพยากรและแหล่งที่พบในเขตท้องที่ของตน พร้อมทั้งใช้ระบบ GPS กำหนดพิกัดที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดทำเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ โดยทช.จะเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของทั้ง 2 โครงการต่อไป 


ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว