สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เรื่องเล่าจากควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา - เหตุหลังน้ำท่วม

วันนี้( ๒๕ พ.ย. ๕๒ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสถานีกาชาดสิรินธร สำนังานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำโดยนางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาด ร่วมกัน มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลควนรู อ.รัตภูมิ ณ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย มีชาวบ้าน จำนวน ๕๐๐ คน จากหมู่ ๑-หมู่ ๙ ของตำบลควนรู เข้ารับสิ่งของ โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง และ นางชไมพร ณ พัทลุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตภูมิ และสมาชิกกิ่งกาชาร่วมมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย ท่ามกลางความปิติ ทั้งผู้ให้และผู้รับ สุขกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ

 คำอธิบายภาพ : khunroo-flood1

 คำอธิบายภาพ : khunroo-flood2

นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอรัตภูมิให้การต้อนรับ

 คำอธิบายภาพ : khunroo-flood3

 คำอธิบายภาพ : khunroo-flood4

ประชาชนชาวตำบลควนรูที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมมารับมอบสิ่งของกันคึกคัก

รายงานโดย ณัฑฐวรรณ อิสระทะ

Comment #1
Posted @26 พ.ย. 52 13:04 ip : 117...2

ขอบคุณ คุณณัฑฐวรรณ อิสระทะ รายงานตรงจากพื้นที่ค่ะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว