สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สรุปบทเรียน 3 ปี เครือข่ายลุ่มน้ำรัตภูมี

  • photo  , 640x480 pixel , 32,653 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 40,464 bytes.

วันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมกันขึ้น เพื่อกำหนดจังหวะก้าวของ การทำงานเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วม ๔๕ คน ประกอบด้วยคณะทำงานโซนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และภาคี ประกอบด้วยสำนักงานทรัยากรน้ำ เครือข่ายสุขภาพสงขลา ชลประทาน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในปี ๕๓ โดยเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์และปลูกสมุนไพรริมคลองตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างสำนึกให้คนรักคลอง และหาเพื่อนร่วมงาน ขยายผลจากของเดิมที่ทำมาให้เป็นที่รับรู้สู่สาธาณะมากขึ้น นอกจากนั้นคณะทำงานได้นำต้นไม้ ของรักของหวง มาแลก แบ่ง ปัน จับฉลากเป็นของขวัญวันปีใหม่ด้วย

ภาพ: เป็นต้นไม้ของขวัญที่คณะทำงานนำมาแลก แบ่งปันกัน/บรรยากาศการประชุมร่วมกัน

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว