สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ทิศทางตลาดเขาน้อย

..............หากใครที่โอกาสสัญจรผ่านเส้นทางถนนจะนะ-เทพา-ปัตตานีเมื่อข้ามสะพานคลองเทพา ผ่านเข้าสู่อำเภอเทพา  ขับต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือก็จะเห็นทะเลสีเขียวใส หาดทรายขาวในวันที่อากาศดี ที่ตรงนั้นจะรู้จักดีในชื่อหาดสะกอม

ทิวสนขนานชายหาดมีให้เห็นสุดสายตาโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ตลาดระยะทางประมาณ 200 เมตร จะเห็นความคับคั่งจอแจด้วยแม่ค้าพ่อค้าที่ส่วนมากเป็นคนสะกอมและผู้จับจ่ายซื้อของ ที่เป็นทั้งคนในพื้นเทพา นักท่องเที่ยว  และคนที่ใช้เส้นทางจะนะ-เทพา-ปัตตานี ปัจจุบันตลาดเขาน้อยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยเฉพาะให้กับคนสะกอม  หาดสะกอมและตลาดเขาน้อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของทั้งคนสงขลาและปัตตานี แต่เนื่องจากการเกิดขึ้นของตลาดเขาน้อยเกิดจากการที่ชาวบ้านรอรถเพื่อนำผลผลิตประมงไปขายที่ตลาดจะนะ แล้วมีคนผ่านมาแวะซื้อของสดเหล่านั้น ในวันถัดมาก็มีคนซื้ออีก ชาวบ้านจึงนำเอาผลผลิตทางการประมงมาวางขายข้างถนน  จนตลาดติด และเป็นตลาดเขาน้อยในปัจจุบัน  เมื่อทิศทางของตลาดเขาน้อยยังขาดในการวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำหรับคนที่มีโอกาสใช้เส้นทางจึงพบเห็นปัญหาที่เด่นชัด คือ 1.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จะพบเห็นปัญหาขยะที่กระจัดกระจายตลอดแนว ยังไม่รวมถึงด้านสุขอนามัยของตลาด แม่ค้า หรือ กระทั่งคุณภาพสินค้า 2. การคมนาคม ที่จะเห็นความคับคั่งจอแจ รถจอดบนถนนไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดปัญหาการสัญจรโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  จนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคุณพระนาย สุวรรณรัตน์ ได้เดินทางผ่านจึงมีนโยบายที่ต้องการจัดระเบียบตลาดเขาน้อย  และมีการให้นโยบายมากับนายอำเภอเทพาแล้ว เมื่อทิศทางระดับนโยบายชัด แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนพิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดจากนโยบายจากข้างบนเพียงด้านเดียว แต่ต้องผนวกกับการรับรู้และมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่  ส่วนท้องถิ่น และสำคัญคือ ชุมชน ที่มา สงขลาสร้างสุข

Comment #1รูปไม่มีเหรอ
kwanta (Not Member)
Posted @18 มี.ค. 57 10:44 ip : 223...98

น่าจะถ่ายรูป ตลาด บรรยากาศตลาด ทะเลแถวนั้นมาลงบ้างนะ ไม่มีรูปประกอบเลย (จาก เด็กบ้านสวรรค์)

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว