สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

งานรวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551

 • photo , 300x400 pixel , 79,713 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 107,421 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 84,434 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 76,042 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 84,302 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 96,692 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 90,740 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 96,870 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 92,277 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 88,422 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 91,404 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 88,057 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 106,079 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 101,038 bytes.

22 สิงหาคม 2551 : เครือข่าย 4 ลุ่มน้ำ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ-กิจกรรม-เสวนา ในงาน "รวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551" ที่วัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยในงานมีการแสดง มีการตีฆ้อง และ โยนจุลินทรีย์ก้อนลองคลองอู่ตะเภา

พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ประธานมูลนิธิโคคา-โคลา

ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง "สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา" มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของ 3 ลุ่มน้ำ คือ

 • ลุ่มน้ำอู่ตะเภา : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน
 • โซนต้นน้ำ : จัดการโดยท้องถิ่นเป็นแกนนำ (ขยะฐานศูนย์ การจัดการน้ำ พลังงานทดแทน)
 • โซนกลางน้ำ : จัดการโดยโรงเรียนเป็นแกนนำ (หลักสูตรท้องถิ่น เยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์)
 • โซนปลายน้ำ : จัดการโดยวัดเป็นแกนนำ (วัฒนธรรม พลังงานทดแทน ฝายดักขยะ)
 • แม่ทอม : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายมีการปลูกป่า ณ วัดคูเต่า โดยพนักงานของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด และชุมชนตำบลแม่ทอม

มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของ 3 ลุ่มน้ำ

 • ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบภูมินิเวศน์ (การท่องเที่ยวตามวิถี "โหนด นา เล" , พลังงานทดแทน , การจัดการแหล่งน้ำ , การเกษตรอินทรี (ทุ่งนาปลาคลัก) , การดูแลทะเลสาบ
 • ลุ่มน้ำภูมี ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร

นิทรรศการในงานประกอบด้วย

 • นิทรรศการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำภูมี
 • สาธิตการทำแก๊สชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ เตาเผาถ่าน การทำถ่านอัดแท่ง ขนมพื้นบ้าน
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว