สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้ม

กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้ม

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 สิงหาคม 2550 11:33 น.


      นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ในระดับไร่นา จะเกิดผลดีต่อการศึกษาวิจัย โดยจะไม่มีการทดลองกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อการส่งออก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการส่งออก แต่จะเน้นพืชที่มีปัญหาโรคระบาดและยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะมะละกอและสบู่ดำ ดังนั้นการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติของรัฐบาลชุดที่แล้ว เพื่อทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการขอทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้เห็นผลในสภาพพื้นที่จริง หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะดำเนินการทดลองปลูกได้ภายใน 2 ปี ระหว่างนี้จะวางมาตรการควบคุมที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ คอยกลั่นกรองความปลอดภัย และตรวจสอบตลอดระยะเวลา นอกจากนี้ จะให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง และกลุ่มองค์กรเอกชนที่ต่อต้านแนวความคิดดังกล่าว ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของการทดลอง เชื่อว่าจะลดปัญหาความขัดแย้งได้

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว