สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ความเชื่อเรื่องวิญญาณ

by kai @18 ก.พ. 49 22:44 ( IP : 58...246 ) | Tags : มุมมองหมอ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ความเชื่อเกี่ยวกับความตายอันสืบเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องวิญญาณ  เป็นความเชื่อพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายซึ่งมีสูญสลายตามกาลเวลา  กับวิญญาณซึ่งยังจะคงอยู่แม้ร่างกายได้ตายจากไปแล้ว  นับเป็นความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  ไม่ว่าในชนบทหรือในเมือง

คนไม่ว่าในประเทศใดในวัฒนธรรมใดมักจะมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณหรือเรื่องของบรรพบุรุษอยู่ไม่น้อย  ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมหรือประเพณีต่างๆ  ที่ยังคงเป็นวิถีหลักของคนชนบท  โดยเฉพาะในรุ่นตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป

ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้นในหนังสือปัญญาวิวัฒน์ของ พ.อ.สมัคร  บุราวาศ  ราชบัณฑิตทางสาขาอภิปรัชญา  ได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจ  พอที่จะสรุปความได้ว่า

"  มนุษย์เนแอนเดอร์ธาล ( Neanderthal ) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันนั้น  มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 50,000 ปีมาแล้ว รู้จักการใช้ไฟ  การล่าสัตว์ด้วยเครื่องมือหิน  อาศัยเป็นหลักแหล่งในถ้ำ  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในซากของมนุษย์กลุ่มนี้ที่พบในถ้ำเมื่อปี ค.ศ. 1856  พบว่า โครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยนั้นมีการฝังในหลุมศพพร้อมด้วยเครื่องมือหิน สีทาตัวและอาหาร  ซึ่งบ่งชี้ว่าได้มีประเพณีการฝังศพแล้ว  มีการเตรียมของเพื่อให้ไปใช้ในโลกวิญญาณด้วย  ความคิดเรื่องวิญญาณซึ่งถือเป็นปัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ชาติจึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา  "

" การฝังศพจึงเป็นประเพณีแรกที่สุดและเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแรกที่สุดในโลก  " ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้นได้รับการตอกย้ำปลูกฝังมาตลอด 50,000 ปีของพัฒนาการของมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน  จึงไม่แปลกที่ความเชื่อดังกล่าวจะฝังแน่นในจิตใจของผู้คนในทุกวัฒนธรรม

บ่อยครั้งที่บุคลากรด้านสุขภาพไม่ว่าแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยไม่มีความเข้าใจต่อพื้นฐานวิธีคิดที่ฝังแน่นสืบทอดมากว่า 50,000 ปีแล้ว&nbsp; ย่อมพาลให้อารมณ์เสีย&nbsp; ทะเลาะกับคนไข้และญาติที่จะพากลับไปรักษาแบบหมอบ้านบ้าง หมอผีบ้าง<br />

และด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง  การตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  เป็นเพียงการเปลี่ยนสภาวะของตัวตนเท่านั้น  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือชราภาพจึงมักไม่ได้กลัวที่จะต้องเผชิญความตาย  จะมีก็เพียงความเป็นห่วงลูกห่วงหลาน  ห่วงภารกิจในโลกนี้ที่ยังสะสางไม่เสร็จมากกว่า  สำหรับคนชนบท  หรือคนชราที่ใฝ่ในทางธรรมการร้องขอให้แพทย์สู้สุดชีวิตอย่าให้ตายจึงมีน้อย  ขอร้องไม่ให้แพทย์ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยท่อและเครื่องมือนานาชนิดจึงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องการ  ซึ่งบ่อยครั้งที่แพทย์มีความเข้าใจในมิติเช่นนี้น้อย  ทำให้การรักษาที่ควรจากกันด้วยดี  ด้วยมิตรไมตรีในยามยากของผู้ป่วยและญาติกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันอย่างน่าเสียดาย

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว  นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลชุมพวง  จึงได้อนุญาตให้มีการรำผีฟ้าบนตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยารักษาความป่วยไข้ของผู้ป่วย  ที่ใส่ใจมิติทางสุขภาพที่มากกว่ามิติทางด้านร่างกาย  เชื้อโรค  ความไม่ปกติในการทำงานของอวัยวะภายใน  มาให้ความสำคัญกับมิติด้านจิตวิญญาณและความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในตัวของผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วย  เป็นตัวอย่างที่กล่าวขานกันจนถึงทุกวันนี้

แม้ว่าในปัจจุบันโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล  โลกหันมาสู่ความเชื่อในสสารนิยมคือเชื่อในสิ่งที่มองเห็นหรือพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า  แต่โลกก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีจึงจะลบล้างความเชื่อเรื่องวิญญาณ  เรื่องเทพเจ้าของมนุษยชาติลงไปได้  หรืออาจจะลบล้างไม่ได้เลยตลอดวิวัฒนาการของมนุษย์

วิญญาณมีจริงหรือไม่  ยากที่จะตอบได้  แต่ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้น  จะคงอยู่คู่มนุษยชาติอย่างแน่นอน

Comment #1
สยองขวัญ (Not Member)
Posted @14 ส.ค. 50 17:56 ip : 61...103
Photo :  , 80x140 pixel 7,444 bytes

สุดยอดค่ะเด็จมาก

Comment #2
55 (Not Member)
Posted @12 ก.ย. 50 19:24 ip : 125...214

[f:madน่ากลัว

Comment #3
คนน่ารัก (Not Member)
Posted @16 ก.ย. 50 12:16 ip : 125...94

ก็เจ๋งดีอ่ะนะ แต่เนื้อหามากกว่านี้ไม่ได้เหรอ

Comment #4
ฮิฮิฮิฮิ (Not Member)
Posted @25 ต.ค. 50 20:47 ip : 61...203

  อารายว่ะเหมือนจางงว่ะ 

Comment #5
ไม่ประสงจะออกนามคร้า (Not Member)
Posted @25 ต.ค. 50 20:49 ip : 61...203

งง  นะเนี้ยยยยยยยยยยย 

Comment #6
fuqq (Not Member)
Posted @8 ก.พ. 51 20:38 ip : 203...41

ไม่น่ากลัวเรย

Comment #7
ดาว (Not Member)
Posted @27 ก.พ. 51 12:33 ip : 117...237

เด็ดมากๆ โดนใจที่สุดเลยค่ะ

Comment #8Science
แพรคนเชื่อเรื่องวิญญาณ (Not Member)
Posted @1 มี.ค. 52 16:24 ip : 58...113

ใครไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ ก็ลองไปนอนใต้ขื่อดูสิ จะเห็นเป็นมือลงมาอะนะ อันนี้แล้วแต่คนเชื่อ คนโบราณเขาถือ ....... ระวังดีดีหละ  .... ความตายอยู่รอบข้างของตัวพวกคุณ เราเชื่อเรื่อง วิญญาณ

Comment #9วิญญาณ
Posted @14 ธ.ค. 53 23:03 ip : 182...157

มันเป็นเรื่องของความเชื่อของคน  กับ  ความไม่เชื่อของคน  พวกที่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงก็มาก  พวกที่ไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงก็เยอะ  แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้ เรียนเรื่องสรีระของมนุษย์อย่างแท้จริง (ผ่าศพอาจารย์ใหญ่) บางคนก็บอกว่าวิญญาณมี  บางคนก็บอกว่าวิญญาณไม่มี เอาละซิ  เราจะเชื่อใครกันล่ะ             ในพุทธศาสนากล่าวถึง "ขันธฺห้า" ได้แก่ รูป , เวทนา , สัญญา , สังขาร , วิญญาณ  ว่าเป็น "อนัตตา"  พระพุทธองค์จึงสอนให้ละ "ขันธ์ห้า"  หากใครละได้ก็จะ มีความสุข  เพราะเป็น "อนัตตา" คือสิ่งที่ไม่เที่ยง

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว