สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by punyha @25 มี.ค. 54 16:32 ( IP : 223...196 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

สสส.ประกาศแนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปี 2554 เน้นประเด็น

  1. สุขภาวะผู้สูงอายุ

  2. สุขภาวะเด็กและเยาวชน

  3. การพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2554 เท่านั้นนะค่ะ

ท่านใดสนใจตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว