สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรากฐานแห่ง "ชีวิต-แผ่นดิน" อบจ.สงขลาพร้อมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรากฐานแห่ง "ชีวิต-แผ่นดิน" อบจ.สงขลาพร้อมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ

ช่วงนี้กระแสเรื่องสงขลาพอเพียงกำลังจะมา ก่อนอื่นลองไปตามดูอดีตที่มีการพูดถึงกระแสของแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้จะเป้ฯเรื่องของ อบจ.สงขลาที่มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2550

ลองตามไปดูที่ วารสาร อบจ.สงขลา นะค่ะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว