สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ถ่ายทอดสด :) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพตำบล 14 ตำบล จ.สงขลา

by Little Bear @24 ก.ย. 52 11:34 ( IP : 61...182 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

บ้านบ้านเรดิโอ

ขณะนี้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพตำบล 14 ตำบล จ.สงขลา  ณ โรงเรียนวัดลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา "เรียนรู้กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลคลองทราย" ถ่ายทอดเสียงการเสวนาจากเวทีสด ทาง http://www.banbanradio.com/ ฟังได้ขณะนี้เลยค่ะ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว