สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขนมบรรจุซอง ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

by กล้วยหวาน @16 มี.ค. 53 13:56 ( IP : 222...14 ) | Tags : สาระน่ารู้

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง " ความปลอดภัยของขนมบรรจุซองในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา "
โดย พญ.พิมลา อารีย์กุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Comment #1ขนมบรรจุซองภัยร้ายใกล้ตัวเด็กไทย
Posted @15 ธ.ค. 53 00:49 ip : 113...200

ขนมบรรจุซองประเภทขบเคี้ยวเล่น  เด็กไทยปัจจุบันชอบรับประทาน  พ่อ แม่ เด็กชอบซื้อให้รับประทานเป็นว่าเล่นเพราะสะดวก หาซื้อง่าย ฯลฯ แต่ขนมเหล่านี้เป็นอันตรายกับเด็ก เพราะมีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด เช่น โซเดียมกลูตาเมต  สีสังเคราะห์  สารกันบูด ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตราย ยิ่งได้รับประทานร่วมกับการดื่มน้ำอัดลมด้วยก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า  พ่อ แม่ ที่อ่านข้อความนี้แล้วควรตระหนักในการซื้อขนมให้ลูกรับประทาน  ควรให้เด็กรับประทานขนมไทยๆจะดีกว่า เช่น ทองหยิบทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  ขนมชั้น ลอดช่อง กล้วยบวด  ฟักทองบวด แต่ต้องใช้สีขนมที่ได้จากพืชหรือวัสดุธรรมชาติด้วย

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว