สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51

ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51
วันที่ 26 มิ.ย. 2550

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(26 มิ.ย.) ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติอัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2551 ในอัตรา 2,100 บาท ต่อประชากร โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชากรผู้มีสิทธิจำนวน 46,477,000 คน

ทั้งนี้ หากผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  ให้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมความเหมาะสมและจำเป็นตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้  ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

Relate topics

Comment #1
ไม่ได้รับการดูแลเท่า (Not Member)
Posted @4 เม.ย. 51 16:23 ip : 202...162

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

        หลานได้เข้ารักษาตัวในโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ที่ รพ. เกษมราษฏร์ เห็นว่าเป็นเอกชน น่าจะดูแลดี แต่เปล่า หลานเป็นไข้สูงคออักเสบ เข้าไปต้นกลางคืน หมอให้นํ้าเกลือ กับฉัดยาใส่นํ้าเกลือ จนอีกวันหนึ่งผ่านไป ไข้ก็ยังร้อนอยู่ ไม่ให้ยาแก้ไข้ ต้องขอ เสื้อผ้าที่ใส่ในขณะอยู่โรงพยาบาลก็ต้องขอ แทนที่จะเอามาให้ ไม่ได้จ่ายตังเลยไม่ ดูแล เหมือนพลเมืองชั้นสองจริงๆ  ยาก็คงให้ประเภทถูก ๆ รักษาเหมือนขอไปที ทุเรศจริง ๆ ยังมาบอกคนไข้ว่า ไม่น่ามาใช้โครงการ รพ. ก็อย่าเข้าโครงการซิ จะเอากำไรมาก ๆ ก็

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว