สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

"บ้านพรุ"จับมือ สป.สช.ออกบัตรทองแห่งแรกในสงขลา

"บ้านพรุ"จับมือ สป.สช.ออกบัตรทองแห่งแรกในสงขลา

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 มกราคม 2550 18:52 น.


      ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เทศบาลเมืองบ้านพรุ เซ็นสัญญาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) เปิดบริการ "บัตรทองเทศบาล" ให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นแห่งแรกในสงขลา
      นพ.วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุใช้บัตรทองแบบเก่า ซึ่งใช้ได้กับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล แต่ถ้าสามารถเลือกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นได้ เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) หรือโรงพยาบาลเอกชน หากประชาชนไปใช้บริการที่โรงพยาบาล มอ.ก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ก็เป็นปัญหา
      ที่ผ่านมาทางศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเองซึ่งให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก และการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนตรงจุดนี้ ตนได้ติดต่อกับ สป.สช.ให้ทางศูนย์บริการสาธารณสุขของเราทำสัญญากับ สป.สช.โดยตรง และโชคดีที่โรงพยาบาล มอ.และคณะแพทยศาสตร์ มอ.ร่วมโครงการด้วย โดยที่ มอ.ยินดีจัดหาแพทย์ให้ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณขยายห้องตรวจให้กว้างขวาง แทนที่จะไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาล มอ.
      เมื่อประชาชนมารักษาแล้ว ทางศูนย์ฯไม่สามารถรักษาได้จำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาล มอ.เมื่อมีค่าใช้จ่าย หรือต้องนอนที่โรงพยาบาล มอ.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทาง สป.สช.จะจ่ายให้เอง หรือแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนก็สามารถทำได้หากกรรมการ สป.สช.อนุมัติ นอกจากนี้ก็ยังได้ติดต่อคลินิกเพชรเกษมทันตแพทย์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ต.พะตง และโรงพยาบาลทันตกรรม มอ. ซึ่งตรงนี้จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ถือว่าเป็นเทศบาลแห่งแรกและแห่งเดียวของสงขลา ที่มองเห็นความสำคัญตรงนี้
      นพ.วรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมาแล้วเกิน 6 เดือน หรือประชาชนที่มีบัตร 30 บาท มาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาล ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วเกือบ 8,000 ราย
      "ผมมั่นใจว่าจะดูแลสุขภาพองค์รวมของประชาชน รวมทั้งกิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมสาธารณสุข และการให้บริการความรู้ด้านสาธารณสุข รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพ ตรวจสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลสามารถทำได้ดีกว่าเดิมมาก และในวันที่ 18 มกราคม 2550 เทศบาลจะเปิดศูนย์หลักประกันสุขภาพ หรือทองเทศบาลอย่างเป็นทางการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ"

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว