สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

27 เมษายน พ.ศ. 2550 17:59:00
"ไพบูลย์"เตรียมแก้กฎหมายยืดเวลาขยายจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านออกไปอีก1-2ปี พร้อมสนับสนุนกอลงทุนหมู่บ้านต่อไป

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :      นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่าได้เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า รัฐบาลยังสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านต่อไป ส่วนปัญหาที่สะสมมาจากรัฐบาลที่แล้ว ต้องปรับปรุงและดูแลพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อให้หมู่บ้านดูแลดูแลตนเอง เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกลไกอื่น ๆ ในท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ

    นายไพบูลย์ กล่าวว่า การที่ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กำหนดให้ตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลนั้น ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านยื่นจดทะเบียนแล้วจำนวน 20,086 กองทุน ที่เหลืออีก 66,269 กองทุน ยังไม่มีความพร้อม  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ในเดือนพฤษภาคม จะพิจารณาถึงแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวว่า จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1. ถ้าหมู่บ้านใดยังไม่มีความพร้อม ยังไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่เสียหายอะไร เพราะกองทุนในหมู่บ้านหลายกองทุน มีเงินทุน 100-200 ล้านบาท ก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ 2. แก้ไขกฎหมายขยายเวลาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลออกไป 1-2 ปี คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งหน้า

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว