สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้าน

กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้าน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2549 15:32 น.


      ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -
      นายสุเทพ วุฒิศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยผลของการดำเนินงานในระยะ 5 ปี มีจำนวน 1,088 กองทุน สมาชิกกู้ยืมครบทุกกองทุนจำนวน 83,432 ราย เป็นวงเงินกว่า 1,039 ล้านบาท
      ส่วนใหญ่นำไปประกอบการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย และบริการ เช่น ช่างตัดผม ตัดผ้า และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อประชาชนมีอาชีพ ก็ย่อมทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
      ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้วางกรอบและทิศทางการดำเนินงาน คือ งานสนับสนุนการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคล และให้สามารถพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน พัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ ตลอดจนการสนับสนุนภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนภาคีร่วมพัฒนาในการดำเนินการเร่งรัดติดตามช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านที่มีหนี้ค้างชำระ
      "ประเด็นสำคัญของกองทุนฯสงขลา คือ คณะกรรมการ สมาชิก เครือข่าย ภาคีพัฒนา ทางจังหวัดได้ประเมินผล และพบปัญหาที่ผ่านมา คือ มีช่องว่างของการขาดบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน" นายสุเทพ กล่าว

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว