สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

photo  , 300x225 pixel , 23,333 bytes.

เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา) ในวันที่ 25 กันยายน 2549 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับภาคีต่างๆ ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ " ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา"  ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิต ผสมพงค์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ

ในการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา) มีประวัติความเป็นมา  ดังนี้ สืบเนื่องด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่  ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนครบวงจร  ของกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ป่วย และญาติที่ประสบอุบัติเหตุจราจรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  ก่อตั้งเป็นชมรม  "ถนนปลอดภัย  โรงพยาบาลหาดใหญ่" มีเจตนารมย์ร่วมกันในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร  และรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร  สมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็นผู้พิการ  และผู้ได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ  ทั้งนี้มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและศักยภาพของสมาชิชมรมดังกล่าว จึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็น "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ" ในมูลนิธิเมาไม่ขับ
จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางประสานงานของสมาชิก  เครือข่ายเหยื่อฯในจังหวัดสงขลา 2. เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมในระดับชุมชน  อำเภอ  จังหวัด ตื่นตัวในการป้องกัน อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ 3. เป็นศูนย์กลางในการขยายเครือข่ายเหยื่อฯและจัดกิจกรรมอบรม  รณรงค์ ในทุกภาคส่วน
โดยมีสถานที่ตั้งศูนย์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ ชั้น 5 ตึกพยาธิวิทยา
(ติดกับห้องประชุม นพ.สุวิทย์ พงค์พานิช ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273100 ต่อ 1717, 3127 ศูนย์ประสานงานคุณภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273261  โดยศูนย์ฯ มีภารกิจหลัก  ดังนี้ 1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานของสมาชิก  เครือข่ายฯ 2. ให้ความรู้ถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ กับสังคมจังหวัดสงขลา  เช่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. ขยายเครือข่ายสมาชิกเหยื่อ  โดยค้นหาช่วยเหลือเหยื่อจากการเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา  ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องสิทธิทางกฎหมาย  การรักษาพยาบาล
4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเหยื่อฯ โดยจัดอบรมสัมมนาในกลุ่มเหยื่อแกนนำผู้เกี่ยวข้อง  ในการไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ต่อไป 5. สร้างกระแสให้กับสังคมในจังหวัดสงขลาให้ตื่นกลัวกับผลกระทบของการเมาแล้วขับ

สำหรับกิจกรรมภายในโรงพยาบาล
1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง 2. เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยที่ท้อแท้หมดกำลังใจ ที่ประสบอุบัติเหตุและอื่นๆ 3. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกโรงพยาบาล 1. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล บริเวณจุดตรวจตำรวจทางหลวง 2. ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา 3. ร่วมกับตำรวจจราจร  ตรวจจับ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์

Relate topics

Comment #1
คนอยากรู้ (Not Member)
Posted @3 ธ.ค. 49 22:02 ip : 222...48

พวกนี้สมควรตาย

Comment #2
กล้วยหวาน (Not Member)
Posted @23 พ.ค. 50 10:14 ip : 58...38

สงสารคนที่ต้องเป็นเหยื่อของพวกเมาแล้วขับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนน่ะครับ ส่วนพวกที่ครบ 32 ก็ควรถามตัวเองบ้างน่ะครับ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว