สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายชื่อผู้เข้าร่วม

เรียน คุณจินดา   กุลเทพย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เรียน คุณปฐมพร  ซื่อธานุวงศ์ ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯ  คณะแพทยศาสตร์
มอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112

เรียน ดร.วิวัฒน์  สุทธิวิภากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มอ.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

เรียน ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มอ.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

เรียน คุณอับดลอาซีด  หนิมุสา ห้อง Blood Gas ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
มอ.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112

เรียน พ.ต.ต.วรา    เวชชาภินันท์ สถานีตำรวจภูธร อ.หาดใหญ่  ถ.เพชรเกษม
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 สถานีตำรวจทางหลวง 3 กำกับการ 7 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน รองผู้กำกับสาคร  ทองมุณี สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง ต.บ่อยาง อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

เรียน นายแพทย์ภควัต  จุลทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน นายแพทย์วีรพัฒน์    เงาธรรมทรรศน์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน คุณบุญศิริ  ธรรมศิริพงษ์ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน คุณสามารถ  สังข์เกษม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 229 - 231 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เรียน คุณวิทยา  วิทยานนท์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา  90100

เรียน แขวงการทางจังหวัดสงขลา สำนักงานแขวงการทางจังหวัดสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  90000

เรียน คุณศรีรัฐ    ตรีรัญเพ็ชร สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน ดร.วีระเดช  ชีวพัฒนานุวงศ์ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

เรียน ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  90000

เรียน นายแพทย์ธีระวัฒน์  กรศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

เรียน คุณพีระ  ตันติเศรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

เรียน คุณสินธพ  อินทรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

เรียน คุณพิกุล บุรีภักดี 61/1  ม.3 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา  90130

เรียน อ.พิชัย    ศรีใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

เรียน ผศ.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์  มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว