สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

จังหวัดสงขลาสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนช่วง 10 วันอันตรายได้กว่า 9 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

จังหวัดสงขลาสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนช่วง 10 วันอันตรายได้กว่า 9 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว
ข่าวประจำวัน >> ข่าวเด่นประจำวัน (บทความ)

จังหวัดสงขลาสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนช่วง 10 วันอันตรายได้กว่า 9 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว
โดยยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 74 คน เสียชีวิต 11 ราย จากปีที่แล้วมียอดผู้บาดเจ็บถึง 110 คน และเสียชีวิต 9 ราย

นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์อย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยได้มีการใช้กลยุทธด้านการประชาสัมพันธ์ มีการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตร 3 ม. 2 ข. 1 ร. และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างทันท่วงที

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในจังหวัดสงขลาช่วง 10 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้(2549) มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 11 ราย ขณะที่ปีที่แล้ว(2548) มีผู้เสียชีวิตเพียง 9 ราย คิดเป็นภาพรวมแล้ว ปีนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.22 ส่วนยอดผู้บาดเจ็บ ปีนี้(2549) มีจำนวน 74 คน ลดลงจากปีที่แล้ว(2548) 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 สำหรับภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีนี้มีจำนวน 70 ครั้ง ลดลงกว่าปีที่แล้วถึงร้อย 9.09 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถมอเตอร์ไซด์เป็นหลัก รองลงมาเป็นรถปิคอัพ รถเก๋ง รถตู้ และรถโดยสารอื่นๆ

ส่วนพื้นที่เกิดเหตุปีนี้หนักอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ รองลงมาเป็นอำเภอเมืองสงขลา สทิงพระ รัตภูมิ ควนเนียง กระแสสินธ์ จะนะ สิงหนคร ระโนด เทพา คลองหอยโข่ง และบางกล่ำ มีเพียง 4 อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ได้แก่ อำเภอนาหม่อม นาทวี สะบ้ายย้อย และสะเดา

โดย Focus Team

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว