สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @24 ก.ค. 55 09:10 ( IP : 113...174 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 400x300 pixel , 76,665 bytes.

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555

ในวันเสาร์ที่  28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.30 น.

โดยเริ่มลงเรือที่วัดคลองแหตอน 08.00 น.

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนารังนก เวลา 09.30 น. (ถวายวัดนารังนกและวัดศาลาโพธิ์)

ลงเรือต่อไปวัดคูเต่า เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษาวัดคูเต่า วัดอู่ตะเภา วัดดอน วันชลธารประสิทธิ์ และวัดท่าเมรุ

ร่วมกิจกรรมเสวนาออกอากาศรายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม 88 เมกะเฮิร์ท

ลงเรือย้อนกลับมาที่วัดคลองแห ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองแห (ถวายเทียนวัดคลองแหและวัดท่าแซ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่คุณประโชต อินทร์ถาวร081-5412971

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบค่ะ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. กำหนดการ - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว