สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

28 กันยายน 2556 ชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 2

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @12 ก.ย. 56 11:39 ( IP : 113...128 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย

มูลนิธิชุมชนสงขลาชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม

“ชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 2

28 กันยายน  2556  เวลา  15.00 – 18.00 น.  ณ บ้านคุณหมออมร รอดคล้าย  เมืองคลองแห

กิจกรรม ร่วมเยี่ยมชมสวนผักคนเมือง  ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์บันดาลใจคนปลูกผัก

เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักในพื้นที่เมือง  ร่ววมฝึกหัดสร้างสรรค์การปลูกผัก

"การปลูกผักในกล่องโฟม การจัดสวนผักแนวตั้ง และการปลูกผักในพื้นที่หนึ่งตารางเมตร"

คุณสมบัติผู้ร่วมลงแปลง

1.ปลูกผักอยู่ที่บ้านได้ผลผลิตดี มีความสุขมาก  อยากแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์  และพบปะผู้ที่สนใจเรื่องคล้ายกัน

2.ปลูกผักอยู่บ้าง เริ่มทำสักพัก  แต่เริ่มรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการที่จะทำต่อ

3.เคยลองปลูกผักมาบ้างแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต้องการความรู้เพิ่มเติม

4.ไม่เคยปลูกผักเลย แต่รู้สึกสนใจ อยากทำมานานแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

**สำรองที่นั่ง **

โดยแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ มูลนิธิชุมชนสงขลา โทรศัพท์ 074-221286  หรือ  086-9554909 หรือแจ้งทางอีเมล์ cic.ska@gmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/มูลนิธิชุมชนสงขลา รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น (กิจกรรมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว