สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

จังหวัดสงขลาจัดงาน “ตลาดนัดคนรักสุขภาพ”

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by Little Bear @20 ต.ค. 54 15:08 ( IP : 122...105 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 400x566 pixel , 103,216 bytes.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาจัดงาน “ตลาดนัดคนรักสุขภาพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขเขต 8 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา และภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดคนรักสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (Songkhla Health Fair 2011)” ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายแพทย์ ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2554 และเพื่อสร้างกระแสสังคมรักสุขภาพ สร้างความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพบริการประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร และมีการบริการด้านสุขภาพฟรี

อาทิ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจมวลกระดูก ตรวจสายตา และแจกแว่นสายตายาว บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองความเครียด ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจสอบสิทธิ์ และรับลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมเล่นและเรียนรู้ด้านสุขภาพของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็กเล็ก มารดา วัยรุ่น-วัยเรียน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และครอบครัว กิจกรรมอุโมงค์ทางลัดอายุ รวมทั้ง การสาธิตและจำหน่ายเครื่องมือวัสดุการแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนวัตกรรมสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพอีกด้วย เช่น การจำลองตลาดสดน่าซื้อ จำหน่ายผักปลอดสารพิษ อาหารสุขภาพ บริการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้านยาสีขาว การตรวจมวลกายโดยเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา เปิดบูธสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ OTOP 4 ภาค รวมทั้งเวทีเสาวนาของนักพูดมืออาชีพและปราชญ์ชาวบ้านอีกหลายท่าน พร้อมดนตรี ศิลปการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวระหว่าง วันที่ 19-23 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร.074-323292, 074-312292 และ สป.สช.เขต 12 สงขลา โทร.074-233888

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว